Hấp được xem là cách chế biến có thể giữ lại được nhiều nhất những dưỡng chất của món ăn và rất tốt cho sức khỏe.  Xem thêm món cá kho Hà Nam ngon tại website : https://cakholangvudai.hongphong.gov.vn/ Trong đó Cá hấp là…